La lectura

La lectura és una habilitat fonamental per al desenvolupament de la nostra vida diària i una forma d’entreteniment per als qui gaudeixen de la literatura.

L’ús de llibres de contes a les classes d’anglès per a nens té molts avantatges. En primer lloc, promou l’hàbit de llegir, que alhora estimula la creativitat i la imaginació. D’altra banda, ajuda als nens a familiaritzar-se amb una modalitat de lectoescriptura diferent de la del seu idioma, ja que en anglès l’escriptura i pronunciació de les paraules no coincideixen com en castellà o català. Per tant, en el procés d’explicar un conte, els nens es beneficien de veure com s’escriuen unes certes paraules alhora que escolten la seva pronunciació, procés que a més millorarà la seva ortografia en el futur.

Un altre benefici de l’ús de contes a l’aula d’anglès és l’aportació de paraules noves que contribueix a millorar el cabal de vocabulari en l’idioma. En un conte normalment trobem paraules que potser no són tan comunes a l’aula o en un llibre de text concret. No obstant això, en el context d’una història fictícia, la diversitat del vocabulari aporta varietat a l’aprenentatge, familiaritzant els nens amb paraules relacionades amb temes múltiples.

En el cas dels nens més petits és comú trobar en els llibres rimes i repetició, la qual cosa ajuda a assimilar el ritme i la cadència de l’anglès parlat des d’una edat primerenca. Les rimes també ajuden els nens a reconèixer paraules similars que canvien de significat per la variant d’un sol so, la qual cosa més endavant contribuirà amb la fàcil assimilació del repertori fonètic de l’anglès i per tant el desenvolupament de la comprensió auditiva i la fluïdesa oral de l’idioma en parlar. 

Als cursos d’anglès per a nens d’Eadi, la lectura de contes a l’aula d’anglès és una activitat habitual i amena que ajuda els alumnes a aprendre mentre es diverteixen.