Cursos online Eadi

Cada vegada més, la tecnologia forma part de les nostres vides diàries de diferents maneres. La utilitzem per a comunicar-nos, per a entretenir-nos, per a situar-nos si ens perdem, per a fer la compra, per a treballar des de casa i  aprendre online. I especialment per aprendre idiomes. L’ensenyament online en les seves diferents modalitats, s’ha tornat molt comú en els últims anys en diverses disciplines. L’aprenentatge d’idiomes és una de les més comunes i les aules virtuals s’han convertit en espais que faciliten l’aprenentatge a distància.

Normalment es distingeix entre tres tipus de modalitats online: cursos en línia síncrons, cursos en línia asíncrons i cursos híbrids, també coneguts com “blended learning”. Els cursos en línia síncrons s’imparteixen en temps real, professors i alumnes es connecten a una plataforma a la mateixa hora i tenen un contacte similar al de les classes presencials. Això permet que els alumnes es vegin entre ells, vegin al professor i aquest vegi als seus alumnes i com responen a les classes. Els cursos online asíncrons no s’imparteixen en temps real, es basen en posar a disposició de l’alumnat diferents eines que facilitin l’aprenentatge com a vídeos, documents escrits o una combinació de tots dos. En aquest cas, si bé no hi ha contacte directe entre professors i alumnes, hi ha una major llibertat per a decidir el moment en què es realitzen les classes, ja que no hi ha un horari fix. Totes dues modalitats tenen avantatges, la diferència és fàcil de distingir quan es compara amb la comunicació via telèfon i la comunicació per mitjà de missatges de text: en una modalitat el contacte és en el moment i és espontani, mentre que en l’altra la comunicació es realitza en diferit i permet rebre i enviar missatges quan sigui convenient. Els cursos híbrids o “blended learning” consisteixen a combinar una de les modalitats online amb classes presencials, sumant els avantatges de l’ensenyament tradicional presencial amb els de l’aprenentatge online.

A EADI oferim tant cursos d’idiomes online síncrons així com cursos híbrids, la qual cosa ens permet adequar-nos a les necessitats de cada alumne, així com a canvis inesperats que puguin sorgir per a poder continuar oferint els nostres serveis, com passa en el moment actual. D’aquesta manera els nostres alumnes han pogut continuar amb les classes des de casa o des del seu lloc de treball. A Eadi impartim cursos de tots els idiomes, tant per a grups com per classes particulars o a empreses. La nostra prioritat és fer que l’experiència d’aprenentatge sigui un procés eficient i motivador, i oferir totes les opcions disponibles per a proveir un servei òptim.