Avís Legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis a la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (d’ara endavant LSSI), passem a indicar:
Titular de la pàgina web: ESCOLA D’IDIOMES I GESTIÓ EMPRESARIAL, S.L. (d’ara endavant “EADI”)
Adreça: Carrer Enric Borràs, 61-63, 08912 Badalona (Barcelona)
CIF: B61731600
Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona a la Fulla B-181072, Tom 30926 i Foli 44

Propietat intel•lectual i responsabilitat sobre els continguts.

1. Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web de EADI, concretament, sobre els textos, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre susceptible de protecció, sense l’autorització expressa dels seus titulars, excepte la possibilitat de compartir continguts quan EADI així ho autoritzi mitjançant l’ús d’eines tecnològiques per aquesta finalitat.
Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web de EADI estan protegits per la llei.

2. EADI no es fa responsable dels continguts als quals es dirigeixen els enllaços situats a la pàgina web, segons l’establert en l’article 17 de la LSSI.

3. EADI no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel•lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la pàgina web titularitat de EADI i els serveis oferts en la mateixa.
Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel•lectual i/o industrial de EADI o del titular dels mateixos, podent donar lloc a l’exercici per part de EADI de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en exercici dels seus drets.
Així mateix, la informació a la qual els usuaris poden accedir a través de la pàgina web de EADI, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel•lectual o d’un altre tipus. En conseqüència EADI no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions que pugui cometre l’Usuari en relació amb aquests drets.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

La present política legal queda subjecta a l’establert en les lleis espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts es sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Badalona, sempre que això no sigui contrari al que disposa l’article 29 de la LSSI.

Condicions d’ús

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, les bones costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb finalitats o efectes il•lícits, sent contraris a aquesta política legal, o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal ús de la mateixa per part d’altres usuaris.
Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la pàgina web.

Condicions particulars

Aquestes Condicions d’Ús són aplicables per a qualsevol Usuari que accedeixi a la pàgina web titularitat de EADI.
Els usuaris que lliurin les seves dades personals per a qualsevol de les funcionalitats de la pàgina web de EADI hauran d’acceptar la Política de Privacitat.

Enric Borràs 61-6308912 Badalona (Barcelona)
info@eadi.com / t 93 384 58 74

Subscriu-te